Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle
$240.00 SGD

Hitohira Kikuchiyo Rikichi Blue #2 Yanagiba 150mm Ho Wood Handle

+

Only left in stock

TBC