Hitohira WB Mono Handle Aomori Hiba 140mm (Thin)
Hitohira WB Mono Handle Aomori Hiba 140mm (Thin)
Hitohira WB Mono Handle Aomori Hiba 140mm (Thin)
$70.00 SGD

Hitohira WB Mono Handle Aomori Hiba 140mm (Thin)

+

Only left in stock