Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle
$203.00

Hitohira Futana S3 Nashiji Gyuto 210mm Jindai Elm Handle

+

Only left in stock