Hitohira Kikuchiyo Kyuzo White #2 Kurouchi Petty 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Kyuzo White #2 Kurouchi Petty 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Kyuzo White #2 Kurouchi Petty 150mm Ho Wood Handle
Hitohira Kikuchiyo Kyuzo White #2 Kurouchi Petty 150mm Ho Wood Handle
$251.00

Hitohira Kikuchiyo Kyuzo White #2 Kurouchi Petty 150mm Ho Wood Handle

+

Only left in stock